SMS

Jedno z najbardziej efektywnych narzędzi marketingu bezpośredniego oraz najskuteczniejszy kanał dotarcia do Klienta.

Zaletą SMS jest szybkość przekazu oraz wysokie prawdopodobieństwo odebrania i przeczytania wiadomości przez odbiorcę.